Facebook Twitter Pinterest email tisk

Slovní druh až - „Až' jako předložka

„Až“ jako předložka

Až není samo o sobě předložkou, funguje jen jako příslovce ve spojení s předložkami na, k, do, po, viz prosím bod „Až“ jako příslovce.

Zdroj: Slovní druh až
Zveřejněno: 29.9.2017SiteMAP