Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Věty obsahující všechny slovní druhy - cvičení 2 

Cvičení 2 

Kéž přineseš nové rybičky ty čtyři malé ryby rychle žbluňk do  vody .


Zdroj: Věty obsahující všechny slovní druhy
Zveřejněno: 26.1.2016SiteMAP