Facebook Twitter Pinterest email tisk

Cvičení na velká písmena - cvičení pro střední školy

Cvičení pro střední školy

Když zazněla píseň dož oží ojovníci, davy vojáků se daly do pohybu.

V ibereckém rozhlase hlásili: „líží se vichřice.“

Babička pozdravila faráře: „ochválen án ežíš ristus.“

Na odlitbu šel do hrámu áně.

apoleon onaparte skončil ve vyhnanství na strově vaté eleny.

Známý kněz kázal v ostele anny arie v raze na ungmannově áměstí.

an us byl odsouzen na ostnickém oncilu.

Na výročí založení ostela přijel i pat řevnovského láštera tec nastáz pasek.

Oblíbenými eskými lázněmi jsou arlovy ary, oděbrady, ariánské ázně.

Krásná zoologická zahrada se nachází ve voře rálové ad abem.

Za války sehrál důležitou úlohu eskoslovenský ervený říž.

Rodina se sešla na od oží ánoční.

Významné osobnosti jsou pohřbeny na lšanském řbitově.

Židé stále čekají na pasitele.

Obyvatelé lovenska jsou pyšní na lovenské árodní ovstání.

Nejznámější kniha světa ible se skládá ze tarého a ového ákonu.

V ylově ivadelní ře utnohorští avíři hrál i olský herec.

V ékárně erné ůže došlo k loupeži.

Na obrazu v ostele byla vatá rojice.

Příběhy ana erudy se odehrávají na alé traně.

Rytíři se zúčastnili řižáckých výprav.

Centrem everní části odska je město oršovský ýn.

Z bezpečnostních důvodů uzavřeli taroměstskou osteckou ěž.

Město ázně ělohrad se nachází u řeky avorky.

S vyznamenáním ukončil ákladní kolu icholase intona v uchcově.

Známou pohádkovou postavou je ěd ševěd.

Ptal jsem se učitele: „o máme za úkol?“

Přítel se ubytoval v otelu ílého eránka, který se nacházel v lici edmnáctého istopadu.

Každý závodník si přál vyhrát ávod latou řilbu eskoslovenska.

K eringovu růlivu se vydal orský polární badatel mundsen tzv. everovýchodním průjezdem z orska podél everních břehu vropy.

Na koncert přišlo mnoho stravanů.

Kamarádka pocházela z ového ičína.

Vystoupil na astávce a ybníčku blízko bchodního omu órum.

Ropa pocházela ze audské rábie.

Do programu se zapojila iga ro idská ráva.

Nové domy postavili na ídlišti a inici.

Studenti třední růmyslové koly v eské ípě vyhráli projektovou soutěž.

Na dovolenou odjel na strov amajka.

Žáci byli pozváni na  představení vořákovy pery ert áča ve tavovském ivadle.

Na lyžařský kurz se vydali do užických or.

Slavný irkus umberto se usadil na etenské láni.

Závodu se účastnili ěloši i ernoši.


Zdroj: Cvičení na velká písmena
Zveřejněno: 5.12.2015SiteMAP