Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Nedobytný hrad - dobýt podle Slovníku spisovné češtiny

Dobýt podle Slovníku spisovné češtiny

  1. zmocnit se (bojem): dobýt města/město, dobýt hrad
  2. (velkým úsilím) dosáhnout: dobýt svobody, dobýt vítězství
  3. vynutit, vymoci: dobýt z někoho přiznání, dobýt pohledávku

Zdroj: Nedobytný hrad
Zveřejněno: 9.5.2016SiteMAP