Facebook Twitter Pinterest email tisk

Rozvitý podmět - několikanásobný podmět

Několikanásobný podmět

Několikanásobný podmět je vyjádřený několika souřadnými výrazy. Jednotlivé členy tohoto typu podnětu mohou být spojeny čárkami, nebo spojkami: a, i, nebo. Pokud má podmět více než dva výrazy používá se kombinace (například tři slova: mezi prvním a druhým slovem podmětu je čárka, druhý a třetí dělí pak vybraná spojka).Jaká koncovka v přísudku u několikanásobného podmětu?

Zdroj: Rozvitý podmět
Zveřejněno: 27.4.2019