Facebook Twitter Pinterest email tisk

Nedobytný hrad - oproti tomu sloveso dobít znamená:

Oproti tomu sloveso dobít znamená:

  1. přestat bít, přestat tlouct: srdce dobilo
  2. ubít, dorazit, utlouct, usmrtit: dobít zvíře
  3. doplnit elektrickým nábojem: dobít akumulátor, mobilní telefon
  4. dobít si kredit, platební kartu

Sloveso dobýt má tedy význam „získat něco s vynaložením určitého úsilí, nebo i násilí a nátlaku“, odtud je odvozeno i podstatné jméno dobyvatel. Úsilí je nutné vynaložit například i při vykopávání a vyzvedávání předmětů ze země, proto se píše dobýt/dobývat uhlí, dobýt pařez.

Zdroj: Nedobytný hrad
Zveřejněno: 9.5.2016SiteMAP