Facebook Twitter Pinterest email tisk

Nedobytný hrad - pomůcka

Pomůcka

K lepšímu rozlišení výše uvedených sloves dobít a dobýt vám pomůže převedení daného slovesa do budoucího času: Hokejisté dobudou/dobydou vítězství. Vojsko dobude/dobyde hrad. Nikoli však: Lovec dobude/dobije zvíře. Dobudu/dobiji si kredit.Několik dalších příkladů správného užití těchto sloves i slov od nich odvozených:

Zdroj: Nedobytný hrad
Zveřejněno: 9.5.2016SiteMAP