Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v - pŘEDPONA VY-, VÝ-

PŘEDPONA VY-, VÝ-

Problematická je dvojice vysel/visel. Sloveso vysel je odvozené od slovesa sít, proto se jedná o předponu a píše se y, sloveso visel znamená být zavěšen, nejedná se tedy o předponu, a proto se píše i.



Slova příbuzná

vyběhat, vyskočit, vylézt, vydírat, výskok, vysít



Příklady

Zemědělec vysel obilí na poli. Obraz visel na stěně.

Zdroj: Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v
Zveřejněno: 21.10.2015



SiteMAP