Facebook Twitter Pinterest email tisk

Částice - neohebný slovní druh - rozdíl mezi částicí a citoslovcem

Rozdíl mezi částicí a citoslovcem

Cílem citoslovce je vyjádřit pocity mluvčího, nebo navodit nějaké zvuky. Cílem částic je naznačit vztah mluvčího k výpovědi.

Zdroj: Částice - neohebný slovní druh
Zveřejněno: 17.11.2015SiteMAP