Facebook Twitter Pinterest email tisk

Abychom, nebo abysme? - slovo abychom

Slovo abychom

Spojovací výraz ABYCHOM vznikl spojením podřadicí spojky ABY a kondicionálového tvaru pomocného slovesa být BYCHOM. Ačkoliv působí výraz ABYCHOM silně knižním dojmem, představuje jediný možný spisovný tvar.

Zdroj: Abychom, nebo abysme?
Zveřejněno: 1.11.2016SiteMAP