Facebook Twitter Pinterest email tisk

Vyplývá nebo vyplívá - synonymum ke slovu vyplývá

Synonymum ke slovu vyplývá

Synonyma k tomuto výrazu byla již zmíněná. Patří sem ale i výrazy jako ukazovat se, plynout z něčeho, být důsledkem něčeho, pocházet z něčeho, povstávat, vznikat.

Zdroj: Vyplývá nebo vyplívá
Zveřejněno: 21.11.2018SiteMAP