Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Designer, designér, či dizajnér? - význam slova designér

Význam slova designér

Odvozeno od slova design [dyzajn] = 1. nákres, kresba, návrh průmyslového výrobku, určeného k výrobě; 2. výtvarné zpracování nebo vnější estetická úprava výrobku vůbec; 3. odvětví výtvarného umění zabývající se estetikou spotřebních předmětů, pracovních i výrobních nástrojů a architektonických prvků, designérství, průmyslové návrhářství či výtvarnictví.

Zdroj: Designer, designér, či dizajnér?
Zveřejněno: 7.4.2015SiteMAP